Ventura Chamber of Commerce PAC

VENTURA CHAMBER OF COMMERCE PAC CAMPAIGN FILINGS Filing Period           
2019 Filings  
Form 460 - Semi-Annual Filing 01/01/2019 - 06/30/2019
   
2018 Filings  
Form 460 - Semi-Annual Filing 01/01/2018 - 06/30/2018
Form 460 - 1st Pre-Election 07/01/2018 - 09/22/2018
Form 496 - Report No. 1 10022018 10/02/2018
Form 496 - Report No. 2 10022018 10/02/2018
Form 496 - Report No. 3 10042018 10/03/2018
Form 496 - Report No. 4 10042018 10/03/2018
Form 497 - Report No. 1 10/08/2018 08/06/2018 - 09/13/2018
Form 460 - 1st Pre-Election Amendment 07/01/2018 - 09/22/2018
Form 496 - Report No. 5 10/11/2018 10/11/2018
Form 496 - Report No. 6 10/11/2018 10/11/2018
Form 460 - 2nd Pre-Election 09/23/2018 - 10/20/2018
Form 496 - Report No. 7 10/24/2018 10/25/2018
Form 496 - Report No. 8 10/24/2018 10/25/2018
Form 460 - 3rd Pre-Election 10/21/2018 - 10/31/2018
Form 460 - 3rd Pre-Election Amendment 10/21/2018 - 10/31/2018