Ventura Chamber of Commerce PAC

VENTURA CHAMBER OF COMMERCE PAC CAMPAIGN FILINGS Filing Period           
2022 Filings  
Form 410 Amendment 08/03/2022
Form 460  07/01/2021 - 12/31/2022
2020 Filings  
Form 460 3rd Pre-Election Filing 10/18/2020 - 10/28/2020
Form 496 2nd Pre-Election Filing 09/20/2020 - 10/17/2020
Form 496 Report 10 10142020 10/14/2020
Form 496 Report 9 10142020 10/14/2020
Form 496 - Amending 10052020 Report 10/08/2020
Form 496 - 10052020 10/05/2020
Form 496 - Report 3 10012020 10/01/2020
Form 496 - Report 2 10012020 10/01/2020
Form 496 - Report 1 10012020 10/01/2020
Form 460 - 1st Pre-Election Filing 07/01/2020 - 09/19/2020
Form 496 - Report C 09/21/2020 09/21/2020
Form 496 - Report B 09/21/2020 09/21/2020
Form 496 - Report A 09/21/2020 09/21/2020
Form 460 - Semi-Annual Filing 01/01/2020 - 06/30/2020
   
2019 Filings  
Form 460 - Semi-Annual Filing 07/01/2019 - 12/31/2019
Form 460 - Semi-Annual Filing 01/01/2019 - 06/30/2019
   
2018 Filings  
Form 460 - Semi-Annual Filing 01/01/2018 - 06/30/2018
Form 460 - 1st Pre-Election 07/01/2018 - 09/22/2018
Form 496 - Report No. 1 10022018 10/02/2018
Form 496 - Report No. 2 10022018 10/02/2018
Form 496 - Report No. 3 10042018 10/03/2018
Form 496 - Report No. 4 10042018 10/03/2018
Form 497 - Report No. 1 10/08/2018 08/06/2018 - 09/13/2018
Form 460 - 1st Pre-Election Amendment 07/01/2018 - 09/22/2018
Form 496 - Report No. 5 10/11/2018 10/11/2018
Form 496 - Report No. 6 10/11/2018 10/11/2018
Form 460 - 2nd Pre-Election 09/23/2018 - 10/20/2018
Form 496 - Report No. 7 10/24/2018 10/25/2018
Form 496 - Report No. 8 10/24/2018 10/25/2018
Form 460 - 3rd Pre-Election 10/21/2018 - 10/31/2018
Form 460 - 3rd Pre-Election Amendment 10/21/2018 - 10/31/2018